Tomasz Solecki złożył dymisję z funkcji prezesa

Dzisiaj w obecności Rady Nadzorczej Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna Tomasz Solecki złożył rezygnację z funkcji prezesa.

Tomasz Solecki, dotychczasowy Prezes Zarządu Stal Stalowa Wola PSA ustąpił ze stanowiska. Do wyrażenia tej woli doszło podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Nadzorczej Piłkarskiej Spółki Akcyjnej.

Rezygnację prezesa przyjął Tomasz Gargaś, przewodniczący Rady Nadzorczej. – Dziękujemy Panu Prezesowi za odpowiedzialną decyzję i zrozumienie okoliczności, w jakich znalazł się klub – mówi Tomasz Gargaś, przewodniczący Rady Nadzorczej Piłkarskiej Spółki Akcyjnej.

Tomasz Solecki wyda stosowne oświadczenie dotyczące powodów rezygnacji z wyżej wymienionej funkcji.

W dniu jutrzejszym Rada Nadzorcza Piłkarskiej Spółki Akcyjnej zbierze się w celu podjęcia kolejnych działań dotyczących przyszłości Stal Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej.

źrodło: własne, Miasto Stalowa Wola.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni