Miejsce wydarzenia: Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej