Łukasz Bereta nie jest już trenerem Stali !

KOMUNIKAT ZARZĄDU

STAL STALOWA WOLA P.S.A

W dniu 16.03.2022 r. Trener Łukasz Bereta złożył pisemny wniosek o rozwiązanie umowy za wzajemnym porozumieniem stron.

Zarząd Stal Stalowa Wola P.S.A. po konsultacji z Radą Nadzorczą postanowił przychylić się do prośby Trenera i z dniem dzisiejszym rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron.

Równocześnie została rozwiązana umowa z asystentem trenera Łukaszem Molkiem

Decyzja o zmianach w sztabie szkoleniowym na starcie rundy wiosennej nie jest łatwa, jednakże Stal potrzebuje trenera zdeterminowanego do osiągnięcia celu postawionego przed drużyną.

Do momentu wyboru nowego szkoleniowca funkcję trenera zespołu Stali Stalowa Wola pełnił będzie dotychczasowy II trener – Maciej Gadowski.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni