Komunikat Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola

Przedstawiamy komunikat Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola z dnia 14 kwietnia 2021 roku.

W dniu dzisiejszym w związku z niewywiązaniem się z ultimatum uzyskania efektu sportowego w postaci wygrania trzech kolejnych meczów, które było przedstawione Radzie Nadzorczej, Prezes Michał Czubat, zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stali Stalowa Wola PSA oraz Lucjusza Nadbereżnego Prezydenta Miasta Stalowej Woli, największego akcjonariusza Piłkarskiej Spółki Akcyjnej, oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę dobro Naszego Klubu na prośbę Rady Nadzorczej Pan Michał Czubat zgodził się pełnić funkcję Prezesa Zarządu do czasu wybrania nowych władz Spółki, co powinno nastąpić do końca kwietnia br.

O kolejnych działaniach podejmowanych przez Radę Nadzorczą Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola będziemy informować na bieżąco.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni