Zmiany w zarządzie Stali.

Z dniem 04 listopada z funkcji Prezesa Zarządu Stali Stalowa Wola P.S.A. zrezygnował z powodów osobistych Grzegorz Zając.
Rada Nadzorcza spółki tymczasowo delegowała do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu jej członka Mariusza Szymańskiego.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni