Zmiany w zarządzie Stali Stalowa Wola P.S.A.

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Stal Stalowa Wola PSA stosowną uchwałą powołała na funkcję Prezesa Zarządu Pana Michała Czubata.

Michał Czubat ma 42 lata i od dziś będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stal Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej. Wcześniej założył i jako Prezes zarządzał Akademią Piłkarską Stalowa Wola, która od marca ubiegłego roku na zasadzie podpisanego porozumienia jest oficjalną komórką szkoleniową Stali Stalowa Wola P.S.A. Obecnie Pan Michał Czubat pełni również funkcję Członka Zarządu w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej.

Jak podkreślają przedstawiciele Rady Nadzorczej, Michał Czubat spełnił wymogi formalne i daje rękojmię, że będzie klubem zarządzał dobrze. Wybór tego kandydata jest podyktowany zmianą strategii spółki w kierunku szkolenia młodzieży i osób działających lokalnie. Rada liczy na owocną współpracę z nowym prezesem.

Serdecznie witamy Pana Michała w Stali Stalowa Wola PSA i życzymy owocnej, wytrwałej i solidnej pracy na rzecz zielono-czarnej społeczności!

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni