Zmiany w sztabie szkoleniowym Stali.

Z dniem 2 listopada funkcję pierwszego trenera Stali przestał pełnić Janusz Białek. Umowę rozwiązano za porozumieniem stron.
Obowiązki trenera do końca rundy jesiennej przeją dotychczasowy asystent- Krzysztof Łętocha.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

Sponsorzy

Partnerzy medialni