Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutorium dla Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutorium dla Zarządu

W poniedziałek 29.06.2020 roku, w Stalowej Woli odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stali Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej, które po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności spółki w 2019 roku udzieliło absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej.

W skutek rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Ciska w jego miejsce powołany został Pan Tomasz Gargaś.

Obecny skład Rady Nadzorczej: Marek Strzałkowski, Tomasz Gargaś , Leszek Dąbkowski

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni