System Identyfikacji Kibiców.

Klub Stal Stalowa Wola P.S.A. informuje, że zgodnie a art. 13 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, organizator meczu piłki nożnej ma obowiązek zapewnić identyfikację osób uczestniczących w tej imprezie. Powyższe wymogi obowiązują kluby II Ligi od 1 stycznia 2014 roku.
W związku z tymi wymogami, klub wspólnie z MOSiR Stalowa Wola pracuje nad wdrożeniem elektronicznego systemu służącego do:
– identyfikacji osób;
– sprzedaży biletów;
– kontroli przebywania w miejscu i czasie trwania meczu piłki nożnej;
– kontroli dostępu do określonych miejsc;
– weryfikacji informacji o nałożonych zakazach.

System wymaga wprowadzenia KART KIBICA, które od kilku lat stosowane są już na stadionach ekstraklasy. W rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 KARTY KIBICA obowiązywać będą również na stadionie w Stalowej Woli. Wstępny koszt wyrobienia Karty Kibica to 12 zł.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyrobienia Karty pojawią się niebawem.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

Sponsorzy

Partnerzy medialni