Solidarna obniżka wynagrodzeń w Stali Stalowa Wola P.S.A.

 

Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna informuje, że cała drużyna, sztab szkoleniowy, osoby funkcyjne w tym także Rada Nadzorcza w formie pisemnej potwierdzili uczestnictwo we wprowadzonym przez Klub programie oszczędnościowym. Podjęte działania mają na celu uchronić „Stalówkę” przed utratą płynności finansowej w czasie panującej epidemii koronawirusa. Wszyscy zgodnie podpisali stosowne oświadczenia, na mocy których wprowadzone zostały obniżki pensji od dnia 15.03.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. w przypadku przedwczesnego zakończenia sezonu 2019/2020 lub do czasu wznowienia treningów grupowych i rozgrywek o mistrzostwo 2. ligi w sezonie 2019/2020.

 Pomimo trudnej sytuacji, która dotknęła wszystkie kluby piłkarskie Władze Stali Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej dołożą wszelkich starań, by chronić Klub i uniknąć redukcji kadrowych oraz ograniczyć negatywne skutki epidemii koronawirusa do minimum.

„Rozmowy o pieniądzach nigdy nie należą do łatwych. Aby dojść do porozumienia potrzeba bowiem zrozumienia sytuacji z obu stron i zdania sobie sprawy, z daleko idących konsekwencji w przypadku nie wykonania pewnych działań. Wypracowaliśmy wspólnie porozumienie, wynagrodzenia miesięczne zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób funkcyjnych w klubie, w tym także moje zostały obniżone. Wdrożyliśmy razem system tak zwanych „widełek płacowych”, stąd też przedział obniżek waha się od 10% do 50% w zależności od wysokości zarobków.” – powiedział Wojciech Fabianowski, dyrektor sportowy Stali Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej.

„Okazaliśmy solidarność i jedność z Klubem w tym trudnym momencie.” – mówi trener zielono-czarnych Szymon Szydełko.

 Władze Klubu pragną przekazać podziękowania na ręce Rady Drużyny reprezentującej wszystkich obecnych zawodników Stali za podjęcie rozmów i wprowadzenie zaledwie kosmetycznych zmian w ostatnim etapie wypracowywania porozumienia.

„Przed całym piłkarskim środowiskiem, a przede wszystkim przed naszym Klubem trudny czas i wszyscy muszą być gotowi na wyrzeczenia. Taka postawa całej naszej sportowej rodziny jest budująca. W trudnych momentach, idąc tylko wspólną drogą przy obustronnym zrozumieniu, możemy osiągać zamierzone cele, a także zapewnić odpowiednie funkcjonowanie Klubu.” – powiedział Wojciech Chodorek prokurent Stali Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni