PGE Polska Grupa Energetyczna sponsorem strategicznym Stali Stalowa Wola PSA w sezonie 2021/2022

Umowę o współpracy zawarto na sezon 2021/2022. Logo partnera strategicznego klubu, PGE Polskiej Grupy Energetycznej, największego w Polsce wytwórcy energii elektrycznej i ciepła, znajdzie się na strojach meczowych zawodników oraz obiektach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.

Grupa PGE od wielu lat aktywnie włącza się w inicjatywy sportowe na najwyższym poziomie. PGE jest sponsorem największych i najlepszych krajowych drużyn z różnych dyscyplin sportowych. Oprócz sponsoringu zawodowego, PGE wspiera także sport dzieci i młodzieży w regionach, gdzie prowadzi swoją działalność. Jest to przejaw odpowiedzialnego podejścia Grupy do prowadzenia biznesu oraz budowania swojego wizerunku.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 mln klientów. PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W nowej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji energetycznej Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Inwestycje Grupy PGE obejmują m.in. największe w kraju inwestycje w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

Zarząd oraz cała społeczność reprezentująca klub Stal Stalowa Wola składa serdeczne podziękowania PGE Polskiej Grupie Energetycznej za zaufanie i podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy. Mamy ogromną nadzieję, iż dzięki wsparciu PGE wzmocnimy swoją pozycję na piłkarskiej mapie Polski oraz zrealizujemy zakładane cele.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

Sponsorzy

Partnerzy medialni