Nowe zasady pracy mediów na meczach Stali

Informujemy o nowym regulaminie pracy mediów podczas meczów Stali Stalowa Wola na Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.

 

Zgodnie z opracowanymi przez Polski Związek Piłki Nożnej „Zasadami organizacji meczów w ramach rozgrywek piłkarskich szczebla centralnego administrowanych przez PZPN w sezonie 2019/2020 w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19” informujemy o zmianach w pracy przedstawicieli mediów na Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.

1. Wszystkie wydane przez klub akredytacje na sezon 2019/20 tracą moc. Klub będzie prowadził procesy akredytacyjne na każde kolejne spotkanie. Wnioski o akredytacje muszą zostać wysłane na adres psa@stalowawola.pl najpóźniej do godz.12.00 na 2 dni robocze przed terminem meczu. Wysłane po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku o akredytację nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w odpowiedzi mailowej.

2. Na każdy mecz przyznawanych będzie do 10 akredytacji prasowych i do 5 foto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski akredytacyjne największych redakcji regularnie informujących o Stali Stalowa Wola.

3. Akredytacje mają formę identyfikatora, który można odbierać w dniu meczu w budynku kasowym, najwcześniej na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Wejście dla mediów będzie zamknięte na 15 minut przed rozpoczęciem meczu. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym. Odbiór akredytacji będzie następował w punkcie kasowym przy stadionie oznaczonym napisem „AKREDYTACJE”.

4. Wewnętrzny parking na obiekcie jest zamknięty, prosimy o pozostawianie samochodów na parkingu zewnętrznym. Trybuna dla mediów, w tym fotoreporterów znajduje się od ul. Hutniczej. Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania trybuny. Wejście na stadion odbywać się będzie bramą główną. Nie będzie możliwości przemieszczania się wokół boiska.

5. Protokoły meczowe ze składami publikowane są przez Klub na oficjalnych kanałach (w tym social media).

6. Po zakończeniu meczu przedstawiciele mediów powinni opuścić obiekt w sposób bezpieczny i jak najszybciej to możliwe.

7. Sala konferencyjna i strefa mieszana pozostają zamknięte. Po meczach media klubowe przeprowadzą rozmowy z trenerami i wybranymi zawodnikami obu drużyn. Dziennikarze mogą przesyłać pytania na adres e-mail redakcja@stal1938.pl w następującej formie: 1) Redakcja, 2) Imię Nazwisko, 3) Pytanie do. 4) Treść pytania. Media klubowe nie mają obowiązku zadawania wszystkich pytań, jakie zostaną przesłane przez dziennikarzy. Klub udostępni na swoich kanałach zapis rozmów w formie audiowizualnej.

8. Wszystkie osoby znajdujące się na stadionie, w tym przedstawiciele mediów, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego i sanitarnego w szczególności zakrywania ust i nosa. Za złamanie regulaminu rozgrywek lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dotyczących COVID-19, akredytacja może zostać odebrana.

9. Niezwrócenie indentyfikatora po meczu może skutkować brakiem możliwości uzyskania akredytacji na mecze Stali w późniejszym czasie.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni