Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu STAL STALOWA WOLA – PSA

Stal Stalowa Wola – Piłkarska Spółka Akcyjna ogłasza nabór na stanowisko Prezes Zarządu STAL Stalowa Wola – Piłkarska Spółka Akcyjna. Jednocześnie dziękujemy Panu Mateuszowi Nowakowi za dotychczasową pracę w tej roli.

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

–> POBIERZ PLIK –<

–> POBIERZ OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE –<

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni