Michał Czubat nie jest już prezesem Stal Stalowa Wola PSA

Informujemy, że Michał Czubat nie jest już prezesem Stal Stalowa Wola PSA.

Michał Czubat złożył na ręce Rady Nadzorczej Piłkarskiej Spółki Akcyjnej „Stal” Stalowa Wola rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Spółki. Rada przyjęła rezygnację.

Do czasu powołania nowego prezesa, Spółkę reprezentuje prokurent Andrzej Zieliński.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni