Licencje na II ligę.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Komisja ds. Licencji Klubowych dokonała analizy wniosków licencyjnych klubów III ligi które awansowały do II ligi oraz klubów II ligi które awansowały do I ligi.

Komisja rozpatrzyła również wniosek Klubu RTS Widzew Łódź SA o przyznanie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi w sezonie 2015/2016. Licencję na grę w rozgrywkach I ligi w sezonie 2015/2016 otrzymały następujące Kluby: MKS Kluczbork, Zagłębie Sosnowiec, Raków Częstochowa oraz Rozwój Katowice.

Na wszystkie cztery Kluby Komisja nałożyła nadzór Infrastrukturalny. Ponadto Klub Rozwój Katowice objęty został nadzorem w zakresie kryteriów personelu i administracji oraz nadzorem sportowym. Klub został również ukarany karą ostrzeżenia za nieprawidłowe złożenie dokumentacji finansowej. Na Klub Raków Częstochowa Komisja nałożyła nadzór finansowy w celu monitorowania spłat zawartych porozumień.

Licencję na grę w rozgrywkach II ligi w sezonie 2015/2016 otrzymały następujące Kluby: Polonia Bytom, Radomiak Radom, Gryf Wejherowo oraz Stal Rzeszów. Komisja rozpatrzyła wnioski Klubów które wygrały mecze barażowe lub przegrały mecz barażowy z Klubem, który nie otrzymał licencji w I instancji.

Na Klub Polonia Bytom SA Komisja nałożyła nadzór infrastrukturalny, finansowy oraz nadzór z zakresu personelu i administracji. Jednocześnie na Klub nałożono sankcję w postaci zakazu transferów z jednoczesnym ograniczeniem wynagrodzenia nowozatrudnionych zawodników do wysokości 4.000 zł brutto średniomiesięcznie w okresie trwania kontraktu ze wszystkich tytułów w odniesieniu do każdego nowozatrudnionego zawodnika. Ponadto zobowiązano Klub Polonia Bytom SA do realizacji ugód zawartych z obecnymi i byłymi pracownikami, w tym piłkarzami i sztabem szkoleniowym, w terminach zawartych w tych ugodach bez możliwości ich dalszego odraczania.

Klub Radomiak Radom objęty został nadzorem Infrastrukturalnym. Klub WKS Gryf Wejherowo objęty został nadzorem Infrastrukturalnym oraz ukarany sankcją regulaminową w postaci kary finansowej w wysokości 1.000 zł w związku z niezłożeniem w sposób prawidłowy dokumentacji finansowej.

Komisja postanowiła nie przyznać Licencji na rozgrywki II ligi Klubom RTS Widzew Łódź SA oraz Olimpii Zambrów.

Olimpii Zambrów odmówiono przyznania Licencji ze względu na niedostarczenie wymaganych zapisami Podręcznika Licencyjnego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów z zakresu personelu i administracji oraz z zakresu kryteriów sportowych.

Klub RTS Widzew Łódź SA nie otrzymał Licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi w sezonie 2015/2016 w związku z wydanym przez Sąd postanowieniem o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Klubu. Mając na uwadze, iż jednym z głównych i najważniejszych celów procesu licencyjnego jest ochrona wierzycieli oraz zabezpieczenie ciągłości rozgrywek, postanowienie Sądu o upadłości likwidacyjnej Klubu w sposób oczywisty wskazuje, iż Klub nie był w stanie zaspokoić swoich wierzycieli i stawia pod bardzo dużym znakiem zapytania dalsze istnienie Klubu, a co się z tym wiąże nie daje żadnej gwarancji, iż Klub będzie w stanie przystąpić do rozgrywek, co w konsekwencji może doprowadzić do destabilizacji II ligi tuż przed jej rozpoczęciem lub w trakcie.

Od powyższych decyzji Klubom przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni.

sportowefakty.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni