Konkurs na prezesa.

Rada Nadzorcza Stali Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki Stal Stalowa Wola PSA.

 

Rada nadzorcza oczekuje od kandydata przedstawienia wizji związanej z programem funkcjonowania spółki na rok 2014 i dalsze lata wraz z wykazaniem sposobu pozyskania środków finansowych na działalność sportową oraz dotyczącej rozwoju sekcji sportowych funkcjonujących w spółce.

 

Kandydat powinien posiadać: wykształcenie średnie lub wyższe, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołami ludzkimi oraz kierowaniu organizacjami związanymi z działalnością gospodarczą, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności, umiejętności negocjacyjne. Powinna go charakteryzować kreatywność, konsekwencja i skuteczność w działaniu połączone z wysokim stopniem zdolności organizacyjnych, umiejętność pracy w zespole. Powinien posiadać też wiedzę z zakresu działalności klubów sportowych i znajomość rynku sportowego.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie CV, listu motywacyjnego oraz koncepcji pracy na stanowisku prezesa zarządu, z dopiskiem: „Prezes zarządu – konkurs”.

 

Termin składania dokumentów:

6 grudnia 2013, do godziny 14 w sekretariacie ZPH Wodex Sp. z.o.o., przy ulicy Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

 

Po zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez zainteresowanych, rada nadzorcza spółki przeprowadzi rozmowy z kandydatami na stanowisko prezesa zarządu. Rada nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłonienia kandydata.

 

Do składanych dokumentów należy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).

 

Do dnia poprzedzającego termin składania dokumentów osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą uzyskać więcej informacji w tematyce związanej z ogłoszonym konkursem w siedzibie ZPH Wodex Sp. z o.o., przy ulicy Kwiatkowskiego 1.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

Sponsorzy

Partnerzy medialni