Komunikat Rady Nadzorczej

Komunikat Rady Nadzorczej Stali Stalowa Wola P.S.A. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.

Obecnie trwają rozmowy Rady Nadzorczej z potencjalnymi kandydatami na stanowisko prezesa zarządu Piłkarskiej Spółki Akcyjnej.
Nowy prezes zostanie powołany w ciągu najbliższych dni.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni