Komunikat Prezesa Zarządu Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola

Przedstawiamy komunikat Prezesa Zarządu Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola.

30 marca 2021 r. odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do rozpoczęcia natychmiastowych działań obejmujących przedstawienie planu sportowego co do dalszego funkcjonowania Spółki. Tego samego dnia Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, z uwagi na wyniki sportowe Naszej drużyny, wydał decyzję o czasowym wstrzymaniu finansowania Klubu, a prokurent i dyrektor sportowy Karol Wołoszyn podał się do dymisji.
W związku z sytuacją sportową Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola, jak również mając na względzie uwarunkowania ekonomiczne, zostały zainicjowane przez Zarząd następujące decyzje mające na celu poprawę położenia sportowego Spółki.

30 marca 2021r. Zarząd podjął decyzję o czasowym odsunięciu trenera Jaromira Wieprzęcia od trenowania pierwszej drużyny. Po przeanalizowaniu ekonomicznej sytuacji Spółki oraz przeprowadzeniu rozmów z zawodnikami, trenerem Jaromirem Wieprzęciem oraz osobami, które są czynnie zaangażowane w funkcjonowanie Klubu, mając na uwadze priorytet w postaci dobra Naszego Klubu i Drużyny, a także przyjmując stopień determinacji i zaangażowania dotychczasowego trenera, 2 kwietnia 2021 r. decyzją Zarządu przywrócono Jaromira Wieprzęcia na funkcję pierwszego trenera PSA Stali Stalowa Wola. Jednocześnie trener Jaromir Wieprzęć został zobowiązany do uzyskania efektu sportowego tj. wygrania trzech najbliższych meczy. W przypadku braku wywiązania się przez trenera z tego zobowiązania, poda się on do dymisji i rozwiąże swój kontrakt ze Stalą Stalowa Wola .

Ponadto, w razie nie uzyskania wyżej wymienionego wyniku sportowego ja także oddam się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Natomiast jeśli zostanie spełnione przez trenera przedmiotowe zobowiązanie, będzie on pełnił swoją funkcję do końca bieżącego sezonu rozgrywkowego, po którym to Zarząd podejmie dalsze decyzje co do roli trenera Jaromira Wieprzęcia w Stali Stalowa Wola.
Jednocześnie pragnę podkreślić, iż Zarząd Spółki cały czas podejmuje działania w celu poprawy sytuacji sportowej PSA Stali Stalowa Wola.

W tym celu apeluję do wszystkich osób, którym na sercu leży dobro Naszego Klubu, o wsparcie kibicowskie w tych trudnych chwilach dla Naszej Stalówki.

Prezes PSA STAL Michał Czubat

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni