Grzegorz Czajka prezesem Stali Stalowa Wola PSA do 10 maja

Prezes Zarządu Stal Stalowa Wola PSA Grzegorz Czajka złożył dymisję z pełnionej funkcji.

Rada Nadzorcza STAL STALOWA WOLA PSA informuje, iż Pan GRZEGORZ CZAJKA, Prezes Zarządu Stal Stalowa Wola PSA złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 10 maja 2022 roku wraz z wnioskiem o rozwiązanie umowy na świadczenie zarządzania.

Rada Nadzorcza w najbliższych dniach podejmie decyzję w sparawie powołania nowego zarządu społki.

 

 

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni