Drugoligowcy napisali list do Prezesa PZPN.

Przedstawiciele klubów drugiej ligi piłkarskiej, w której występują nasze drużyny, Stal Stalowa Wola i Siarka Tarnobrzeg, wysłali list do prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa Bońka, z prośbą o spotkanie i podjęcie najważniejszych dla drugoligowców kwestii. Na razie pod listem podpisały się kluby z grupy wschodniej, ale podobnie ma być z drugoligowcami z grupy zachodniej. Poniżej publikujemy treść listu:

Szanowny Pan
Zbigniew Boniek
Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Szanowny Panie Prezesie

Z uwagą i zaciekawieniem obserwujemy zmiany zachodzące w Polskim Związku Piłki Nożnej od czasu kiedy objął Pan stanowisko Prezesa PZPN. Wiemy, że zmiany wymagają czasu i nie mogą być podejmowane pochopnie. Jednocześnie jesteśmy zaniepokojeni, iż w dotychczasowych działaniach i decyzjach Zarządu PZPN pomijane są problemy z jakimi mierzyć się muszą każdego dnia Kluby II Ligi Piłki Nożnej, a które również wymagają niezwłocznych zmian.

Odnosimy nieodparte wrażenie, że postulaty zgłaszane przez Kluby II Ligi Piłki Nożnej nie zawsze docierają do Zarządu PZPN, a tym samym pozostają jedynie pustymi prośbami. W związku z tym bardzo prosimy o wyznaczenie terminu spotkania, podczas którego moglibyśmy przedstawić zagadnienia wymagające w naszej ocenie zmian w rozgrywkach II Ligi Piłki Nożnej. Na ewentualnym spotkaniu pragniemy poruszyć zwłaszcza dwie istotne z naszego punktu widzenia kwestie:
1. Wymogi licencyjne dla Klubów II Ligi Piłki Nożnej.
2. System opłat za sędziów, obserwatorów i delegatów dla Klubów II Ligi Piłki Nożnej.

Ad.1. Zgodnie z uchwałą PZPN nr V/80 z 12 i 13 kwietnia 2008 z późniejszymi zmianami w sprawie licencji dla klubów II ligi każdy mecz w rozgrywkach jest imprezą masową. Wynika to z zapisów § 9 ustęp 1 uchwały, zobowiązującej organizatora do udostępnienia co najmniej tysiąca miejsc dla widzów. Powoduje to, że każdy mecz w II lidze automatycznie staje się imprezą masową i podlega rygorom ustawy z 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych.
Należy wskazać, że średnia frekwencja na meczach drugoligowych w znakomitej większości nie osiąga takiego pułapu (średnio około 400 – 500 osób). Jednak każdy organizator musi spełnić wymogi ustawy, to jest ubezpieczyć imprezę oraz zapewnić odpowiednią ilość służb porządkowych. Wiąże się to z kosztami wykupienia polis ubezpieczeniowych z kwotą ubezpieczenia 30 tys. euro, co powoduje koszt po 1200 zł za mecz. Polisy te w żaden sposób nie pokrywają się z rzeczywistością, jaka ma miejsce na stadionach II ligi.
Kolejnym związanym z tym aspektem jest liczba służb porządkowych przypadająca na taką imprezę masową. Jest to co najmniej 20 osób posiadających stosowne uprawnienia, które również generują dodatkowe wydatki. Wymaganie od Klubów ponoszenia tak wysokich kosztów, w przypadkach kiedy mecze II ligi de facto nie są imprezami masowymi, powoduje zbędny koszt dla klubów jak i zbyteczne działania organizacyjne (wniosek o imprezę masową, zabezpieczenie medyczne, umowy z firmami zapewniającymi ochronę, Policją, Strażą Pożarną itp.).
Nie chcemy obniżać standardów, unikać niezbędnych zabezpieczeń i uciekać od odpowiedzialności. Chcemy jedynie, aby ponoszone przez nas koszty były adekwatne do skali widowiska, jakim są w rzeczywistości spotkania II ligi piłki nożnej.

Ad. 2. Zgodnie z uchwałą PZPN nr VII/115 z 24 czerwca 2010 roku kluby I i II ligi będące gospodarzami meczów ligowych i pucharowych zobowiązane są do pokrywania po każdym spotkaniu ryczałtów sędziów, obserwatorów i delegatów, wyznaczonych na dany mecz.
Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy zapowiedź, że od nadchodzącej rundy kluby zostaną zwolnione z tego obowiązku, a ciężar przejmie na siebie PZPN. Z równie wielkim zdziwieniem, wręcz niedowierzaniem, przyjęliśmy wiadomość że wskazane zmiany dotyczyć będą tylko klubów I ligi. Zarówno I jak i II liga są rozgrywkami centralnymi, niezrozumiałe jest zatem pominięcie w omawianych zmianach II – ligowego szczebla rozgrywek. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi mają takie same, o ile nie większe problemy. Ciężar finansowy utrzymania klubu na naszym poziomie jest zbliżony do wyższej klasy rozgrywkowej, a atrakcyjność rozgrywek i co za tym idzie wartość marketingowa jest znacznie niższa.
Mamy nadzieję osobiście spotkać się z Panem Prezesem i omówić wskazane wyżej zagadnienia, jak i inne będące ważnymi aspektami II-ligowych rozgrywek.

Kluby II Ligi Piłki Nożnej

Otrzymują:
Prezes Zarządu PZPN
Sekretarz Generalny PZPN
Komisja Licencji Klubowych PZPN
Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN
Komisja ds. Bezpieczeństwa na obiektach Piłkarskich PZPN
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

Sponsorzy

Partnerzy medialni