Drugi komunikat klubu ws. wyników badań na COVID-19

Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna informuje, że osoby wyodrębnione w pierwszej fazie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 zostały w poniedziałek 11.05 poddane badaniom uzupełniającym.

U przebadanych osób nie stwierdzono wirusa SARS-CoV-2, co oznacza, że cała 50-tka z listy badanych jest zdrowa. W związku z powyższym „Stalówka” będzie mogła rozpocząć pełne treningi, z zachowaniem obowiązujących zasad i wyznaczonych norm bezpieczeństwa.

Dziękuję wszystkim, a w szczególności całej drużynie na czele ze sztabem szkoleniowym za to, że wykazali się cierpliwością, a przede wszystkim odpowiedzialnością przestrzegając ściśle określonych procedur. W dalszym ciągu będziemy postępowali wedle nakreślonych zasad. Ściskamy kciuki za pozostałe kluby, aby w ich szeregach te badania również wyszły pomyślnie i aby proces wznowienia treningów, a później rozgrywek zakończył się sukcesem. Na ręce Pana Zbigniewa Bońka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz osób, które ten plan stworzyły i go koordynują, pragnę złożyć w imieniu Władz Klubu wyrazy wdzięczności za możliwość powrotu do sportowej rywalizacji, i sfinansowanie testów dla drużyn drugoligowych – mówi Wojciech Chodorek, prokurent Stali Stalowa Wola.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni