Akredytacje.

Wszystkich zainteresowanych akredytacjami na sezon 2016/2017 prosimy o wysłanie informacji na adres email :sekretariat@stal1938.pl. Wiadomość powinna zawierać: imię, nazwisko, pesel, nr legitymacji prasowej, nazwę redakcji/tv/portalu.
Przyznane akredytacje będą do odebrania w dniu meczu, przy bramie głównej stadionu MOSiR od godziny 15:30.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

Sponsorzy

Partnerzy medialni