Akredytacje prasowe.

Zarząd Stali Stalowa Wola P.S.A. informuje, iż wnioski o akredytacje prasowe na sezon 2015/2016 należy przysyłać na adres e-mail : sekretariat@stal1938.pl .
Należy podać : IMIĘ, NAZWISKO, PESEL, numer legitymacji prasowej oraz reprezentowane media.
Akredytacje będą do odebrania w dniu meczu-sobota 01.08. od godziny 17:00 przy głównej bramie wjazdowej na stadion MOSiR w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 14.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni