Pomocnicy

Pomocnicy:
8. Robert DADOK                      
ur.24.12.1996 r
wzrost 182 / waga 70
6. Michał PŁONKA                   
ur. 08.10.1992r
wzrost 181 / waga 76
11. Michał MISTRZYK                
ur.01.01.1993 r
wzrost 182 / waga 75
5. Łukasz PIETRAS               
ur.18.05.1990 r
wzrost 174 / waga 69
10. Piotr MROZIŃSKI                  
ur.24.08.1992 r
wzrost 181 / waga 74
13. Przemysław STELMACH      
ur.09.03.1997 r
wzrost 186 / waga 73
... Filip SZIFER                          
ur.27.10.2000 r
wzrost 178 / waga 72

4.Wiktor STĘPNIOWSKI           
ur.06.10.2001 r
wzrost 176 / waga 69
...Karol DZIOPAK                      
ur.27.01.2001 r
wzrost 172 / waga 65
 

,,.Rafał MICHALIK
ur. 07.09.1999 r
wzrost 183 / waga 78
Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-III.524.1.2019 zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem "Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych, przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów".

Sponsorzy

Partner medialny

 

Partner techniczny

https://www.hsw.pl/