Pomocnicy

Pomocnicy:
6.Filip WÓJCIK

ur. 11.04.1997
wzrost 174 / waga 65
20. Szymon JOPEK

ur. 25.02.1999
wzrost 182 / waga 75
8. Robert DADOK   
                   
ur.24.12.1996 r
wzrost 182 / waga 70
6. Michał PŁONKA  
                 
ur. 08.10.1992r
wzrost 181 / waga 76
11. Michał MISTRZYK  
              
ur.01.01.1993 r
wzrost 182 / waga 75
5. Łukasz PIETRAS  
             
ur.18.05.1990 r
wzrost 174 / waga 69
10. Piotr MROZIŃSKI 
                 
ur.24.08.1992 r
wzrost 181 / waga 74
13. Przemysław STELMACH  
    
ur.09.03.1997 r
wzrost 186 / waga 73
15. Filip SZIFER   
                       
ur.27.10.2000 r
wzrost 178 / waga 72
4.Wiktor STĘPNIOWSKI   
        
ur.06.10.2001 r
wzrost 176 / waga 69
18. Patryk MARUT

ur. 26.06.2002
wzrost 173 / waga 6422.Rafał MICHALIK
ur. 07.09.1999 r
wzrost 183 / waga 78
Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-III.524.1.2019 zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem "Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych, przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów".

Sponsorzy

Partner medialny

 

Partner techniczny

https://www.hsw.pl/