Miejsce spotkania: Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej