Informacje licencyjne

W okresie sprawozdawczym za rok 2018 całkowita kwota płatna przez Piłkarską Spółkę Akcyjną Stal Stalowa Wola dla Pośredników Transakcyjnych wyniosła 12 915,00 zł.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-III.524.1.2019 zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem "Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych, przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów".

Sponsorzy

Partner medialny

 

Partner techniczny

https://www.hsw.pl/