KONTAKT

Stal Stalowa Wola - Piłkarska Spółka Akcyjna

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000359728
REGON: 180582130
NIP: PL 865-253-45-94

Prezes Klubu:
Mariusz Szymański

Zarząd Klubu:
Jerzy Jarosz
Leszek Kaczmarski
Krzysztof Sarna
Mariusz Szymański
Bronisław Żak