Dane kontaktowe

Stal Stalowa Wola – Piłkarska Spółka Akcyjna

ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000359728
REGON: 180582130
NIP: PL 865-253-45-94

tel.  (15) 842-04-90
fax: (15) 813-43-06

e-mail: psa@stalowawola.pl

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-III.524.1.2019 zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem "Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych, przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów".

Sponsorzy

Partner medialny

 

Partner techniczny

https://www.hsw.pl/