Akredytacje

Regulamin przyznawania akredytacji na mecze domowe Stal Stalowa Wola PSA
w rundzie Jesiennej sezonu 2019/2020
NA MECZE ROZGRYWANE W ROLI GOSPODARZA NA STADIONIE IZOARENA W BOGUCHWALE

1. Redakcje sportowe mogą ubiegać się maksymalnie o dwie akredytacje stałe lub dwie akredytacje jednorazowe w kategorii prasa, foto, tv, radio i portal internetowy. Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie możliwość ograniczenia w liczbie przyznawanych akredytacji danej redakcji sportowej;

2. Wnioski o akredytacje jednorazowe na mecze Stali Stalowa Wola PSA w rozgrywkach Piłkarskiej II Ligi przyjmowane będą za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres
email:
psa@stalowawola.pl do godziny 14.00 w przedostatnimostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz. Nadesłane po tej godzinie wnioski nie będą rozpatrywane. Akredytacja jednorazowa jest ważna tylko na mecz, na który została wydana;

3. Wnioski o akredytacje stałe na mecze Stali Stalowa Wola w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 będą przyjmowane do 25 lipca 2019 r. do godziny 14.00. Nadesłane po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane;

4. Akredytacje wydawane są na osobę a nie na redakcję;

5. Wniosek o akredytację powinien zawierać: Imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę redakcji wraz z danymi (adres, nip, regon, krs), informację czy jest to wniosek na akredytację stałą czy jednorazową, informację czy osoba ubiegająca się o akredytacje jest reporterem czy fotoreporterem oraz podpisane oświadczenie, że osoba ubiegająca się o akredytację jest zatrudniona w danej redakcji;

6. Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu akredytacji przesyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu tego następnego dnia do godz. 19.00;

7. Przesłanie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji;

8. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18. roku życia;

9. Redakcje sportowe, które otrzymały akredytacje stałe, mogą ubiegać się o dodatkową akredytację tylko w przypadku, gdy osoba posiadająca akredytację stałą nie będzie obecna na meczu;

10. Akredytacje „na okaziciela” nie będą wydawane;

11. Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie możliwość nieprzyznania akredytacji na kolejne mecze osobom, które nie odebrały wcześniej przyznanych akredytacji. W przypadku rezygnacji z akredytacji stałej prosimy o informację;

12. Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny;

13. Akredytacja ważna jest razem z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;

14. Akredytacja upoważnia do wstępu do strefy pracy mediów, na trybunę prasową oraz do sali konferencyjnej;

15. Akredytacja nie upoważnia do wstępu na płytę stadionu, gdzie swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa drużyna Stali Stalowa Wola, jedynie osoby zgłoszone jako fotoreporterzy będą upoważnione do wstępu do „strefy brzegu boiska”, zaopatrzeni w znaczniki z napisem FOTO.

16. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich na terenie stadionu, gdzie swoje mecze
w roli gospodarza rozgrywa drużyna Stali Stalowa Wola, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i informacyjnych Stal Stalowa Wola PSA;

17. Osoby akredytowane, przebywające na terenie stadionu, gdzie swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa drużyna Stali Stalowa Wola PSA, zobowiązane są stosować się
do zaleceń organizatorów meczu oraz służb porządkowych;

18. Akredytacji nie wolno udostępniać osobom trzecim. W takim przypadku będzie ona anulowana;

19. Zarząd Stal Stalowa Wola PSA ma prawo unieważnić akredytacje w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów.

Zarząd
Stali Stalowa Wola PSA

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-III.524.1.2019 zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem "Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych, przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów".

Sponsorzy

Partner medialny

 

Partner techniczny

https://www.hsw.pl/